Gamu ry on yhteisö, joka haluaa kehittää ihmislähtöistä teknologiaa arjen tarpeisiin.

Olemme kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista ja uskomme kokeiluihin, digitalisaatioon sekä yhteistyön voimaan.

Tavoitteenamme on, että hyvinvointia lisäävät uudet työkalut tulevat kaikkien ulottuville.

Tällä hetkellä toteutamme kahta hanketta: Guider Game -hanketta, jossa kehitetään mobiilipeli nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi, sekä Diginavi-hanketta, jossa kehitetään järjestölähtöinen digitaalisten ratkaisujen tuotantomalli sekä pilotoidaan sitä rakentamalla kehittämisympäristössä kaksi erityisryhmien tarpeisiin perustuvaa työkalua.