All Posts By

gamu

NASRULLAH RAHIMIN HAASTATTELU

By | Guider Game
Nasrullah on 20-vuotias afganistanilainen mies, joka opiskelee Turun aikuiskoulutuskeskuksessa sähkö- ja automaatioalaa. Lisäksi hän jakaa työkseen postia kolmena päivänä viikossa. Hän on asunut Suomessa noin 4 vuotta ja puhuu suomea jo hyvin. 
Annoimme Nasrullahille pelattavaksi Guider Gamen uusimman version. Hän kertoi mielipiteitään pelistä 6.9.2019 Turun pääkirjastossa järjestetyssä julkistustilaisuudessa. 

 

Mitä mieltä olet pelistä?

Peli oli mielenkiintoinen ja siitä oppi paljon uusia asioita. Olisi ollut kivaa, jos tällainen peli olisi ollut olemassa jo silloin, kun itse tulin Suomeen.

Oliko peliä helppo käyttää? 

Itse en ole pelannut aiemmin paljon pelejä. Ehkä sen takia jotkut pelit tuntuivat aluksi vähän vaikeilta. Harjoittelemalla niitä kuitenkin oppi pelaamaan.

Mistä minipelistä pidät eniten ja miksi?

Suosikkini on Suomivisa, jossa on paljon erilaisia kysymyksiä esimerkiksi Suomen historiasta ja luonnosta. Pidin myös urheilukysymyksistä, vaikka ne olivatkin vaikeita. Kun sain pelin pelattua, halusin pelata sen uudestaan. 

Mitä Guider Gamesta voi mielestäsi oppia?

Peli on hyvin monipuolinen. Usein maahanmuuttajia kiinnostaa työnteko ja koulutus Suomessa ja näistä aiheista löytyy pelistä paljon tietoa.

Onko pelaaminen hyvä tapa opettaa asioita Suomesta nuorille maahanmuuttajille?

Se on hyvä koska kaikki eivät jaksa lukea kirjoja ja istua tunnilla opiskelemassa. Monet nuoret myös pelaavat paljon. 

JULKISTUSTILAISUUDEN OHJELMA

By | Guider Game

Guider Gamen julkistustilaisuuden ohjelma on lyöty lukkoon:

14.00-14.10 Haetaan kahvia ja purtavaa

14.10-14.30 Projektipäällikkö Maria Haapasalo kertoo hankkeesta

14.30-14.50 Pelataan Guider Gamea sarjakuvataiteilija Tuuli Hypénin ja graafikko Ulriikka Lipastin kanssa

14.50-15.05 Sallamari Rantanen Turun AMK:n theFirmasta kertoo Guider Gamen ohjelmoinnista

15.05-15.20 S2 opettaja Laura Kuokkanen kertoo Guider Gamen Opettajan oppaasta

15.20-15.35 Guider Gamen kääntäjä Samana Shoaib kertoo pelin tarjoamista mahdollisuuksista kotouttamisen näkökulmasta

15.35-15.50 Nasrullah Rahimi kertoo näkemyksiään peilistä

 

Mukaan mahtuu vielä, joten käy ihmeessä ilmoittautumassa oheisesta linkistä: 

Ilmoittautuminen!

 

Tervetuloa!

Toivottaa Guider Game -tiimi

GUIDER GAMEN KIELIVERSIOT

By | Guider Game

Kesän aikana hankkeessa ollaan keskitytty hiomaan minipelejä entistä pelattavampaan muotoon sekä poistamaan bugeja, eli ohjelmointivirheitä. Guider Gamen kääntäjillä on ollut edessään suuri urakka. Kaikki pelin tekstit, joita onkin kertynyt aikamoinen määrä, on nyt käännetty arabiaksi, englanniksi, dariksi, kurdiksi ja somaliksi. Näiden lisäksi pelistä löytyy selkosuomi-versio. 

Käännökset tehtiin suoraan Jarkko Kauniston opinnäytetyönä syntyneeseen Google sheets -dokumenttiin, josta ohjelmoijat saavat käännökset napattua mukaan peliin. Käännöksen tekeminen on siis ollut kääntäjille haasteellisempaa, sillä heidän on pitänyt omaksua tekemisen tapa, jossa kukin kääntäjä täyttää yhtäaikaisesti samaa taulukkoa, mutta vain omaa sarakettaan. Heidän on pitänyt luottaa siihen, että netissä oleva dokumentti tallentuu automaattisesti ilman erillistä tallentamista. Käännettävät lauseet on listattu dokumenttiin ilman pelillistä kontekstia, joten kääntäjät ovat joutuneet pelaamaan peliä nähdäkseen missä yhteydessä mitäkin lausetta tai sanaa käytetään ja sen jälkeen etsimään oikean kohdan käännettävästä tekstitiedostosta värikoodien avulla.

Myös ohjelmoijilla on ollut täysi työ käännösten peliin laittamisessa. Toiveenamme oli, että pelin kielen voi vaihtaa lennosta vaikka kesken minipelin. Guider Gamen kieleksi voi esimerkiksi ensin valita suomen, mutta jos tämä tuntuu liian haastavalta, voi kielen vaihtaa vaikka selkosuomeksi tai arabiaksi. Tämä on hyödyllinen ominaisuus myös siksi, että jotkin minipelit sisältävät vaikeampaa kieltä kuin toiset.

Kaikkien käännettyjen tekstien tuli tietenkin mahtua pelissä oleviin nappuloihin ja puhekupliin, ja mielellään myös näyttää hyvältä. Arabian, kurdin ja darin kielten fontti ja käänteinen lukusuunta aiheuttivat jonkin verran päänvaivaa, mutta theFirman ohjelmoijat löysivät näihinkin ongelmakohtiin ratkaisut tavalla, jota emme konekieltä osaamattomina täysin ymmärrä, mutta voimme silti suuresti ihailla. 

Seuraavaksi käännösten laatu tarkistetaan. Kiirettä pitää, koska pelin julkaisupäivämäärä lähestyy ja sen tulisi syyskuussa olla ladattavissa Google Play ja App Store -sivuilta.

KÄÄNNÖSJÄRJESTELMÄ GUIDER GAMEEN haastattelussa Jarkko Kaunela

By | Guider Game
Jarkko Kaunelan opinnäytetyön tuloksena syntyi käännösjärjestelmä Guider Gameen.  Toukokuussa tietotekniikan insinööriksi valmistuva Jarkko kertoo tutkimuksen tavoitteista, tuloksista, haasteista sekä omista tulevaisuudensuunnitelmistaan. 


Mitä opinnäytteessä tutkittiin?
Opinnäytetyöni pääasiallinen tavoite oli löytää sopiva käännösjärjestelmä Guider Game -peliin tuleville kielille. Piti selvittää, miten tällainen järjestelmä pitäisi toteuttaa, ja löytyisikö jo olemassa olevia valmiita ratkaisuja, joita voitaisiin käyttää hyväksi. Tämä tapahtui tutustumalla pelialan julkaisemaan tietoon suositelluista menetelmistä, joiden pohjalta räätälöitiin käyttötarpeisiin sopiva ratkaisu.

Mitä selvisi/mikä oli opinnäytteen tuotos?
Lopullinen tuotos oli pelin kehittäjille, kääntäjille ja suunnittelijoille tarkoitettu paketti, joka voitiin ottaa osaksi hanketta. Kun sopivat palat ratkaisua varten oli koottu yhteen, niin lähdekirjallisuuden kautta, lähdin selvittämään, mitä muutoksia valittuun ratkaisuun tulisi vielä tehdä, jotta se sopisi hankkeen tarpeisiin. Opinnäytetyön konkreettinen tuotos oli ohjelmoijille suunnattu kehitysmanuaali, jonka avulla Guider Gamen kehittäjätiimi sai käännösjärjestelmän yhdistettyä peliin.

Manuaalin tekoa edelsi tutustuminen lokalisoinnin periaatteisiin sekä tekijöihin, joita erilaiset kulttuurit ja käytänteet tuovat pelinkehitykseen. Tein itselleni pelin kehitysversiosta oman testiversion, jonka avulla tuotin tarvittavan ohjeistuksen kehitystiimille jaettavan manuaalin. Sen perustana oli kirjallisuudesta löytyneitä hyviä käytäntöjä. Näiden lisäksi minun oli lisättävä joitakin ohjelmointiskriptejä toteuttamaan haluttuja toimintoja, kuten esimerkiksi näyttämään dialogitekstejä kehitystyökalussa tai vaihtamaan lokalisoitavia pelielementtejä kielen mukaan.

Käännökset tuli olla erillään ohjelmakoodista, jotta kääntäjät ja muut pelin tekstien kanssa työskentelevät pystyisivät työskentelemään luontevammin tekstin parissa. Tätä varten luotiin valmista pohjaa hyödyntäen kaikki pelin tekstit kattava Google Sheets -tiedosto, jonne kääntäjille olisi helppo pääsy.

Minkälaisia haasteita opinnäytetyön tekemisessä oli? Aluksi erityisen haastavaa ja aikaa vievää oli tutustuminen pelin senhetkisen kehitysversion toimintaan sekä ohjelmakoodiin. Myös sen selvittäminen, kuinka suunniteltu käännösjärjestelmä saataisiin otettua käyttöön, vei aikaa. Kaikki piti opetella erikseen.

Jokaisen Guider Gamesta löytyvän minipelin hallintakoodit olivat hieman erilaisia, ja niihin kaikkiin tutustuminen oli edellytys sille, että tekstit ja käännökset saatiin peliin mukaan ilman komplikaatioita. Aiemmin kaikki tekstit löytyivät vain Unity -pelikehitysalustan sisältä, mutta tekstit eivät olleet kätevästi yhdessä paikassa, joten kaiken käännettävän tekstin pelkkä löytäminen vaati myös paljon aikaa.

Miten juuri Guider Game valikoitui tutkimuskohteeksi? 
Kyselin Turun ammattikorkeakoulun theFirmasta, olisiko heillä meneillään joku projekti, johon voisin tehdä opinnäytetyöni. Sieltä kuulin Guider Game -hankkeesta, joka vaikutti kiinnostavalta. Sitä aiemmin en ollut vielä ehtinyt perehtyä kovin syvällisesti käännöspuoleen ja lokalisointiin. Erityisesti Guider Gamen visuaalinen sarjakuvamainen tyyli teki minuun vaikutuksen. 

Mitä seuraavaksi/nyt?
Olen jo pitkään harkinnut lähteä kehittämään omaa peliprojektia Unity-pelikehitysalustalla. Mikäli vastaan ei tule sopivia työtarjouksia tai potentiaalisia paikkoja, tähän olisi nyt sopiva hetki. Haluaisin toteuttaa koko peliprojektin alusta loppuun, ja samalla tutkailla miltä koko prosessi tuntuu ja kuinka paljon aikaa prosessi vaatii. Näin voisin olla mukana niin pelin suunnittelu-, kehitys- kuin julkaisuvaiheessakin. Joka tapauksessa se olisi portfolioon sopiva lisä. Erityisesti minua kiinnostaa pelien suunnittelupuoli, pelimekaniikan toteutus ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kehitys.  

Guider Game -tiimi kiittää Jarkkoa ansiokkaasta opinnäytetyöstä! Työn tuloksena on syntynyt konkreettinen käännösjärjestelmä Guider Gameen, jota käyttävät tällä hetkellä niin pelin kehittäjät, suunnittelijat kuin kääntäjätkin. 

Jarkon opinnäytetyön voi käydä lukemassa täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/169290  

 

TAPAKULTTUURISTA YLEISTÄMISEN UHALLA

By | Guider Game

Guider Gamen käyttäjätestauksissa maahanmuuttajanuorilta on kysytty, millaista sisältöä he toivoisivat peliin. Useammassa vastauksessa toivottiin tietoa suomalaisista tavoista ja kulttuurista. Tämän pohjalta suunnittelutiimimme alkoi viime vuonna kehitellä tapakulttuuripeliä, jossa arvuutellaan suomalaisten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa.

Suomalaisista kulttuuripiirteistä, kuten kulttuureista yleensäkin, on mahdotonta puhua yleistämättä. Tapakulttuurista kerrottaessa vaarana on suomalaisen kulttuurin esittäminen yksipuolisesti ja stereotypioita vahvistaen. Guider Gamen sisältöjen suunnittelun perimmäisenä lähtökohtana on käyttäjäryhmän tarpeet ja toiveet, ja tästä syystä lähdimme haasteista huolimatta suunnittelemaan peliä. Tapakulttuuripelin kehittämisen perusteena oli, että yleistysten kautta maahanmuuttajille voidaan kertoa kulttuurisista käytänteistä, joiden tiedostaminen voi auttaa heidän Suomeen kotoutumistaan.

Halusimme tuoda esiin suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuutta niin hyvässä kuin pahassa. Toisaalta halusimme kertoa suomalaisten usein melko pidättyväisestä kommunikaatiotyylistä, ja toisaalta taas tavoitteenamme oli esitellä suomalaisen yhteiskunnan positiivisia puolia, kuten tasa-arvoa. Tilanteet on pyritty esittämään humoristisesti, jotta stereotypioita ei otettaisi liian vakavasti ja jotta niille voisi nauraa. Toivomme, että pelin kautta esimerkiksi maahanmuuttajien opettajat voisivat herätellä keskustelua kulttuurieroista ja myös hälventää ennakkoluuloja ja vähentää väärinymmärryksiä.

Käyttäjätestauksissa on ihmetelty suomalaisten ujoutta. Joskus on jopa epäilty, että naapuri on vihainen, koska tämä ei tervehdi. Pelin kautta maahanmuuttajille pyritään kertomaan muun muassa siitä, kuinka monet suomalaiset eivät ole tottuneet small-talkiin ja saattavat vältellä tervehtimistä siinä pelossa, että joutuvat juttelemaan niitä näitä puolituntemattoman kanssa. Naapuri siis tuskin on vihainen, hänellä ei vain ole tapana tervehtiä ihmisiä rappukäytävässä.

Tapakulttuuripeli on saanut inspiraation Finnish Nightmares -sarjakuvista, joissa suomalainen Matti joutuu erilaisiin sosiaalisesti haastaviin tilanteisiin. Kuten sarjakuvan, myös pelin keinoin on mahdollista kertoa suomalaisesta kulttuurista pilke silmäkulmassa. Sisällön suunnittelussa erityisenä haasteena on ollut väärien vastausten keksiminen. Monet aluksi täysin vääriltä vaihtoehdoilta vaikuttaneet vastaukset ovat alkaneet tarkemman pohdinnan jälkeen kuulostaa sellaisislta, että ne saattaisivatkin päteä monen suomalaisen käytökseen.

Tapakulttuuripelin toimivuus pääsee todelliseen syyniin ensi kuussa, kun sitä testataan arabiankielisellä kohderyhmällä. Lue arabiankielisistä testauksista seuraavasta blogikirjoituksestamme!

PELEJÄ TYÖNHAUSTA

By | Guider Game

Työnhaku ja työllistyminen ovat ensisijaisen tärkeitä maahanmuuttajien Suomeen kotoutumisessa. Tämän takia Guider Gameen haluttiin tehdä pelejä, jotka tukevat maahanmuuttajia suomalaisen työelämän ja työnhaun hahmottamisessa. Syksyn aikana hankkeessa on aloitettu kahta työ-aiheista peliä… tai oikeastaan pelejä on neljä, sillä “työnhakupeli” muodostuikin kolmiosaiseksi minipelien sarjaksi. Työnhakupelin lisäksi työ-aihetta lähestytään yrittäjyyden kautta. Yrittäjyyspelissä tavoitteena on perustaa yritys. Samalla pelaaja oppii yrityksen perustamisen perusperiaatteita.

 

Kolmiosainen työnhakupeli alkaa siitä, kun pelihahmon gambialainen ystävä pyytää apua työnhakuun. Pelin ensimmäisessä osiossa kaverille tehdään ansioluettelo. Pelikenttänä toimii ansioluettelon pohja, johon valitaan sopivimmat teksti- ja kuvavaihtoehdot.

 

 

Kun ansioluettelo on saatu koottua, alkaa työpaikkojen metsästys. Ystävää neuvotaan mm. työpaikkojen etsinnässä ja työhakemuksen kirjoittamisessa. Peli muodostuu dialogista pelihahmon ja tämän kaverin välillä. Dialogin lomassa pelaaja vastailee kaverin esittämiin trivia-kysymyksiin työnhausta. 

Kun työnhaku kotona on läpäisty, siirrytään pelin kolmanteen vaiheeseen. Tässä työnhaku-pelin viimeisessä osiossa seurataan ystävän työhaastattelupäivää aamusta alkaen aina työhaastatteluun saakka. Pelaajan tehtävänä on auttaa ystävää tekemään järkeviä päätöksiä, jotka edistävät hänen mahdollisuuksiaan saada työ haastattelun jälkeen. Peli on mekaniikaltaan tarinallinen, eli peli elää sen mukaan, miten pelaaja ohjaa kaveria läpi työhaastattelupäivän. Onnistuneen ohjauksen tuloksena kaveri saa joko työpaikan tai harjoittelupaikan haluamastaan yrityksestä.

Suomalaisen työnhaun eri vaiheiden lisäksi halusimme esitellä yrityksen perustamisen yhtenä työllistämisen keinona. Suunnittelimme tällä ajatuksella pelin, joka esittelee yrityksen perustamisen vaiheita yleistajuisesti ja reippaasti yksinkertaistaen. Pelissä hahmo juoksee eteenpäin ja keräilee erilaisia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Pelin edetessä pelaaja saa infoa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekemisestä, vakuutuksista sekä erilaisista liiketoimintamalleista.

GUIDER GAMESTA OPINNÄYTETYÖ haastattelussa Katariina Tiura

By | Guider Game
Katariina Tiuran teki opinnäytetyönsä Guider Gamen käytettävyystestausprosessin kehittämisestä. Lokakuun puolivälissä tietotekniikan insinööriksi valmistunut Katariina kertoo tutkimuksen tavoitteista, tuloksista, haasteista sekä omista tulevaisuudensuunnitelmistaan.

 

Mitä opinnäytteessä tutkittiin?
Opinnäytetyössä tutkittiin Guider Game -pelin kehitystyön varhaisessa vaiheessa toteutetun käytettävyystestauksen hyötyjä ja tarkasteltiin testausprosessin kehittämiskohteita. Vaikka käytettävyys on sovellus- ja pelinkehityksen avainelementti, aikataulu- ja budjettipaineista johtuen siihen kiinnitetään monesti huomiota vasta kehitystyön loppumetreillä. Yleisesti suositeltu käytäntö alalla on, että todelliset käyttäjät otettaisiin mukaan kehitystyöhön jo alussa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, toiko aikaisessa vaiheessa tehty testaus todella kehitystyöhön ja peliin merkittävää hyötyä.

Mitä tutkimuksessa selvisi?
Työtä varten seurattiin pelin kahta ensimmäistä käytettävyystestauskierrosta keväällä ja kesällä 2018. Lisäksi haastateltiin pelin parissa työskennelleitä kehittäjiä. Ensimmäisen testauskierroksen tulosten perusteella peliä ja käytettävyystestausprosessia kehitettiin eteenpäin. Toisella kierroksella huomioitiin erityisesti peliin testaushavaintojen perusteella tehtyjen muutoksien vaikutus käytettävyyteen. Molempien kierrosten jälkeen tulokset koottiin yhteen ja esitettiin kehitysehdotusten kanssa pelinkehitystiimille.

Työn johtopäätöksenä todettiin, että Guider Gamen käytettävyystestauksen perusteella pelinkehityksen varhaisessa vaiheessa toteutettu käytettävyystestaus hyödytti tuotettavaa peliä merkittävästi. Kehittäjät arvostivat testauksista saatua palautetta ja tehdyt havainnot pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon pelin kehittämisessä. Käytettävyystestausprosessia pyrittiin kehittämään opitun perusteella edelleen, sillä testausten on tarkoitus jatkua sykleittäin myös työn julkaisemisen jälkeen. Jatkokehitystä varten työssä listattiin kehitysehdotuksia tuleviin testauksiin.

Minkälaisia haasteita opinnäytetyön tekemisessä oli?
Pelin käytettävyystestaaminen oli todella mielenkiintoista. Oli innostavaa käydä tekemässä testauksia, joissa pelaajat uppoutuivat peliin, kertoivat mielipiteitään ja kyselivät kiinnostuneena julkaisuajankohdasta. Suurimmat haasteet liittyivät odotetusti kielimuuriin: kaikkien testaajien kanssa ei löydetty sellaista yhteistä kieltä, jolla peliä olisi pystynyt analysoimaan tarkemmin. Haastattelijana piti välttää kaikin keinoin vastauksien ohjaamista mihinkään tiettyyn suuntaan, mutta toisaalta peliin liittyviä kysymyksiä piti pystyä esittämään monin eri sanoin. Testaajien haastatteleminen vaati haastattelijalta kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä yhteisten sanojen löytämiseksi ja yhteisymmärryksen varmistamiseksi.

Miksi juuri Guider Game valikoitui tutkimuskohteeksi?
Työskentelin Turun ammattikorkeakoulun projektioppimisympäristö the FIRMAssa opiskelijaprojektipäällikkönä alkuvuodesta 2018, jolloin Guider Gamen testausprojekti aloitettiin. Olin tehnyt aiemminkin käytettävyystestauksia, joten lähdin mukaan projektiin mielelläni. Myöhemmin keväällä alkoi olla ajankohtaista miettiä opinnäytetyön aihetta, ja halusin liittää sen testaukseen ja laatuun. Guider Gamen testaukset olivat sujuneet hyvin ja nivoutuneet luonnolliseksi osaksi pelinkehitystyötä. Tuntui mielekkäältä tehdä opinnäytetyö, jonka tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään jatkossakin ja jonka kautta voisin olla mukana pelin testausprosessin jatkuvassa parantamisessa.

Mitä seuraavaksi?
Valmistuin lokakuun puolivälissä tietotekniikan insinööriksi, joten opiskelut ovat toistaiseksi ohi. Aloitin jo maaliskuussa kokopäivätöissä CGI:llä, jossa jatkan myös valmistumisen jälkeen. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on jossakin sopivassa kohtaa hakeutua tekniikan alan maisterikoulutukseen ja jatkaa opintoja korkeammalla asteella töiden ohella. Vähän aikaa aion kuitenkin keskittyä pelkästään työntekoon ja nauttia illoista ja viikonlopuista, joihin ei kuulu koulutehtävien tekemistä.

Guider Game -tiimi kiittää Katariinaa hienosta opinnäytetyöstä! Työ tarjoaa konkreettisia kehitysehdotuksia testausprosessin parantamiseksi, ja ehdotukset tullaan ottamaan hankkeessa huomioon tulevilla testauskierroksilla.

Katariinan opinnäytetyön voi käydä lukemassa täältä: http://www.theseus.fi/handle/10024/153224?fbclid=IwAR2XOVJ_sUxhgGVFPjvh4f4p1fICsibmsbt7qyHDhr0J6vcmE4hcxSo8xDU

INTEGRATION 2018

By | Guider Game

Projektipäällikko Maria Haapasalo ja kuvittaja Tuuli Hypén odottavat innokkaina tapahtuman puheenvuoroja.

 

Viime viikolla järjestettiin kotoutumisen suurtapahtuma Integration 2018 Helsingin kulttuuritalolla. Guider Game -hanke oli edustettuna kumpanakin tapahtumapäivänä: tiistai-iltana olimme mukana Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen palkintojenjaossa ja keskiviikkona pidimme 10 minuutin pitchauksen. Tapahtuma oli kaikin puolin kiinnostava ja monipuolinen, ja Guider Game sai paljon positiivista huomiota.

Päivä Integration 2018 messuilla meni nopeasti erilaisia puheenvuoroja kuunnellen. Erityisen koskettavan esityksen pitivät SPR:n nuoret yksin Suomeen tulleet Vaikuttajatiimiläiset, jotka kertoivat muun muassa osallisuuden kokemuksen tärkeydestä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa. Katso esityksen taltiointi alta.

Vaikuttaja tiimin jäsen Noorulhaq on puhumassa integration suur tapahtumassa kulttuuri talossa. “It is not a mistake to be different” Noorulhaq #integration_2018 #vaikuttajatiimi #spryksintulleet

Julkaissut Vaikuttajatiimi SPR Yksin tulleet Keskiviikko 19. syyskuu 2018

 

Vuoden kotoutumisteko -tunnustus jaettiin Integration 2018 -tapahtuman iltajuhlassa. Guider Game -hanke oli valittu kolmen kärkiehdokkaan joukkoon tunnustuksen saajaksi. Muut ehdokkaat olivat kototutumiskoulutuksia järjestävän Arffmanin Verkkokoto sekä Startup Refugeesin työllistymissovellus Match made in Startup Refugees. Tunnustuksen jakoi Suomen Pakolaisapu, joka on Suomen suurin erityisesti pakolaisten asiaa ajava organisaatio. Tunnustuksen voitti lopulta Startup Refugeesin Match made in Startup refugees -sovellus. Valinta oli perusteltu, sillä sovellus on jo laajassa käytössä ja se on hyödyttänyt monia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita luomalla heille opiskelu-, työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Guider Game -tiimi on erittäin iloinen kärkikolmikkoon pääsystä ja onnittelee voittajaa! 

Match made in Startup Refugees -tiimi juhlii Vuoden innovatiivinen kotoutumisteko -tunnustuksen saamista.

Guider Game pääsi uudestaan estradille seuraavana päivänä, kun Integration 2018 -tapahtuman Koulutus-osiossa pidettiin 10 minuutin pitchaus-puheenvuoroja maahanmuuttajakoulutusten innovaatioista. Pitchauksessa kerroimme Guider Gamen sisällöistä ja pelillistämisestä, sekä pelasimme pelin viimeisintä työversiota. Esitys kirvoitti kysymyksiä muun muassa kieliversioista, sovellusversioista sekä pelillistämisen mahdollisuuksista. Oli ilo huomata, että peli herätti kiinnostusta ja sitä odotettiin jo ladattavaksi.

RUOKAPELI, STRESSIPELI JA TERVEYSVISAILU

By | Guider Game
Kesän aikana Guider Game on täydentynyt terveyteen liittyvillä minipeleillä. Terveys on monimuotoinen asia, ja tästä syystä hankkeessa on kehitetty eri tyyppisiä minipelejä kattamaan erilaisia terveyden osa-alueita. Näin kesän lopulla melkein valmiita pelejä ovat Ruokapeli, jossa pelaajan tulee koota itselleen kokonaisvaltainen ruokavalio, sekä Stressipeli, jossa koitetaan löytää ratkaisukeinoja erilaisiin stressaaviin tilanteisiin. Lisäksi hankkeessa ollaan alettu kehittää Terveysvisailua, jossa onnenpyörä arpoo pelaajalle terveysaiheisia kysymyksiä.

 

Ruokapelin idea lähti tarpeesta kertoa maahanmuuttajille terveellisen ruokavalion merkityksestä hyvinvointiin sekä suomalaisista elintarvikkeista. Suunnittelutiimi pähkäili pitkään, miten tämän tyyppistä informaatiota voisi pelillistää ilman, että annettaisiin liian tiukkoja raameja syömiselle. Loppujen lopuksi päädyttiin pelimekaniikkaan, jossa kerätään kolmen päivän ruoat ruokakolmioon. Pelin tavoitteena on saada ruokakolmio täytettyä tasapuolisesti – herkkuja vältellen ja kasviksia kartuttaen. 

Kuvan ruokapyramidiin on valittu liikaa herkkuja.

Yksinkertaisen idean toteuttaminen osoittautui kuitenkin melko kinkkiseksi sekä sisällöntuotannon että ohjelmoinnin kannalta. Sisällöntuotantoa hankaloitti erityisesti se, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa syödä oikein, ja koska eri ihmisille sopivat erilaiset ruokavaliot. Tästä syystä pelissä annetaan useita ruokavaihtoehtoja, joista pelaaja saa valita mieleisensä. Ruokapeliä ohjelmoiva Aku Lappalainen kertoo, että Pelin visuaalisten komponenttien, kuten erilaisten mittarien ja nappien asettelu pelimaailmaan ei ole aivan yksinkertaista, koska pelialue on pieni ja sen täytyy toimia useissa eri kuvasuhteissa. Käyttöliittymän optimointi on tärkeää – muuten peli saattaa hidastua vanhemmilla kännykkämalleilla.

 

Stressipeli, jossa koitetaan valita hyviä ratkaisukeinoja erilaisiin stressaaviin tilanteisiin, muotoutui loppujen lopuksi korttipeliksi. Stressipeliä ideoimassa on ollut mukana Lounais-Suomen mielenterveysseuran psykologi Laura Happonen. Hän on töissä Serene-toiminnassa, jossa edistetään pakolaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveyttä. Lauran ja Serene-toiminnan kautta Guider Gamen suunnittelutiimi sai tärkeää tietoa maahanmuuttajien mielenterveydestä ja korvaamatonta apua sisällöntuotantoon. Peliä ohjelmoi neljännen vuoden tieto- ja viestintäteknologian opiskelija Iida Lintuaho, joka on opinnoissaan suuntautunut peliteknologiaan.

Stressipelin tausta muuttuu aurinkoisemmaksi sitä mukaa kun stressi lievittyy.

Terveysvisailu on nimensä mukaisesta tietovisa. Minipeliin haettiin yllätyksellisyyttä onnenpyörästä, jota pyöräyttämällä pelaaja pääsee vastaamaan terveys-aiheisiin kysymyksiin. Kysymykset on luokiteltu neljään eri teemaan: terveyspalvelut, hätätilanteet ja päivystys, seksuaaliterveys ja terveystieto. Pelissä tarvitaan myös hieman sorminäppäryyttä, jotta virukset eivät valtaa pelialuetta!

Onnenpyörän visailuisäntänä toimii energinen pilleri. Virukset taas koittavat sabotoida peliä.

KEHITTÄJÄTIIMI ESITTÄYTYY

By | Guider Game

Guider Gamesta ei tietenkään tulisi mitään ilman osaavia koodareita. Ohjelmointityötä tehdään Turun Ammattikorkeakoulun theFIRMAssa, jossa työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä Guider Gamen parissa. He ovat Matias Mäntyniemi (pääohjelmoija, terveysteknologian opiskelija), Jesse Kiviniitty (harjoittelija/ohjelmoija, sulautetun elektroniikan opiskelija), Aku Lappalainen (harjoittelija/ohjelmoija, 2. vuoden insinööriopiskelija), ja avustamassa Ville Kentala (projekti-insinööri) sekä Sallamari Rantanen (projekti-insinööri).

Guider Game -hanke jututti projekti-insinööri Ville Kentalaa, joka on ollut mukana Guider Gamen kehittämistyössä jo puoli vuotta.

Miten Guider Game -peliä tehdään teidän ohjelmoijien näkökulmasta?

Peliä rakennetaan Unity-ohjelmiston sisällä pääosin kohtaus (Unityssä “scene”) kerrallaan. Eri kohtauksia ovat esimerkiksi yksittäiset minipelit kuten kierrätyspeli, mutta myös esimerkiksi pelialueet kuten lähiö tai koti rakennetaan kohtausten sisälle.

Minipelien kehitys lähtee Gamu ry:n ideoista, joista hiomme yhdessä heidän kanssaan minipeli-ideaa eteenpäin suunnitelmatasolla. Samaan aikaan lähdemme jo usein ohjelmoimaan tiettyjä pelin toiminnallisuuksia. Yleisesti ottaen vaativimmat tehtävät menevät pääohjelmoijan vastuulle, mutta näissä ovat avustamassa projekti-insinöörit. Myös harjoittelijat pääsevät työstämään haastavia tehtäviä tarpeen mukaan. He tekevät myös pienempiä korjailuja esimerkiksi käyttöliittymään ja animaatioihin.

Mikä on erityistä nimenomaan Guider Gamen tekemisessä?

Kohdeyleisön huomioon ottaminen ja tätä kautta visuaalisuuden korostaminen: Merkittävä osa pelaajista ei ole kovinkaan kokeneita videopelaajia, joten ohjeistuksen tulee olla erityisen selkeää. Lisäksi vuorovaikutusmenetelmät eri peleissä olevien esineiden kanssa on pyritty rajaamaan yksinkertaisimpiin vaihtoehtoihin, jotta yksikään käyttäjä ei jäisi peleissä jumiin.

Mikä on haastavaa?

Ajoittain haastavaa on juuri ottaa huomioon tuo pelaajien kokemuspohjan puute. Lisäksi tiettyjä itselle itsestäänselviä sisällöllisiä ja toiminnallisia osuuksia täytyy miettiä uudelleen aivan toisesta näkökulmasta.

Monessa minipelissä on myös yllättävän paljon sisältöä, ja tämän kaiken mahduttaminen järkevästi ja selkeästi puhelinten näytöille on haastavaa, etenkin kun käytettävyys halutaan pitää hyvänä.

Guider Game -hankkeen suunnittelutiimi on ollut erittäin tyytyväinen kehittäjätiimin työhön. Ohjelmoijien tekninen osaaminen on korvaamatonta, ja erityisen hienoa on se, että he saavat nopeasti kiinni uusista minipeli-ideoista ja pystyvät jalostamaan niitä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Monesti pelin idea on helpompi lyödä lukkoon sen jälkeen, kun sitä on ensin testattu pelimoottorin puolella.