Diginavi-hankkeessa (2019-21) kehitetään järjestölähtöinen digitaalisten ratkaisujen tuotantomalli sekä pilotoidaan sitä rakentamalla kehittämisympäristössä kaksi erityisryhmien tarpeisiin perustuvaa työkalua. Hankekumppaneina ovat Aspa-säätiö sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

Järjestöjen tarve asiakastietojen keruuseen sekä toimintojen yhtenäistämiseen, tehostamiseen ja julkisen sektorin palvelujen kanssa yhteensovittamiseen, ovat ilmeisiä. Järjestökenttä kaipaa asiakastyöhön joustavia, asiakkaiden tarpeet huomioivia sähköisiä ratkaisuja.

Diginavi-hanke vastaa kahteen keskeiseen ja tunnistettuun tarpeeseen. Ensiksi Diginavi-hanke luo uudenlaisen tuotantoympäristön ja ekosysteemin järjestölähtöisten sähköisten työvälineiden kehittämiseen. Toiseksi Diginavi-hanke luo ensimmäiset, konkreettiset asiakkaiden kanssa suunnitellut ja testatut kuulemista, osallistumista ja vaikuttamista edesauttavat mobiilit työvälineet. Nämä uudet asiakastyön mobiilityövälineet tulevat olemaan esimerkkinä kaikille niille, jotka haluavat hyödyntää kokemustietoa aiempaa paremmin asiakkaiden itsenäisen elämän tukemisessa ja palveluihin liittyvän asiakaskokemuksen parantamisessa.

 

Yhteystiedot:

Vesa Malinen                                                                 Antti Pelto-Huikko

Projektipäällikkö                                                           Asiantuntija

044 525 3247                                                                 050 553 0736