KÄÄNNÖSJÄRJESTELMÄ GUIDER GAMEEN haastattelussa Jarkko Kaunela

By 16/05/2019Guider Game
Jarkko Kaunelan opinnäytetyön tuloksena syntyi käännösjärjestelmä Guider Gameen.  Toukokuussa tietotekniikan insinööriksi valmistuva Jarkko kertoo tutkimuksen tavoitteista, tuloksista, haasteista sekä omista tulevaisuudensuunnitelmistaan. 


Mitä opinnäytteessä tutkittiin?
Opinnäytetyöni pääasiallinen tavoite oli löytää sopiva käännösjärjestelmä Guider Game -peliin tuleville kielille. Piti selvittää, miten tällainen järjestelmä pitäisi toteuttaa, ja löytyisikö jo olemassa olevia valmiita ratkaisuja, joita voitaisiin käyttää hyväksi. Tämä tapahtui tutustumalla pelialan julkaisemaan tietoon suositelluista menetelmistä, joiden pohjalta räätälöitiin käyttötarpeisiin sopiva ratkaisu.

Mitä selvisi/mikä oli opinnäytteen tuotos?
Lopullinen tuotos oli pelin kehittäjille, kääntäjille ja suunnittelijoille tarkoitettu paketti, joka voitiin ottaa osaksi hanketta. Kun sopivat palat ratkaisua varten oli koottu yhteen, niin lähdekirjallisuuden kautta, lähdin selvittämään, mitä muutoksia valittuun ratkaisuun tulisi vielä tehdä, jotta se sopisi hankkeen tarpeisiin. Opinnäytetyön konkreettinen tuotos oli ohjelmoijille suunnattu kehitysmanuaali, jonka avulla Guider Gamen kehittäjätiimi sai käännösjärjestelmän yhdistettyä peliin.

Manuaalin tekoa edelsi tutustuminen lokalisoinnin periaatteisiin sekä tekijöihin, joita erilaiset kulttuurit ja käytänteet tuovat pelinkehitykseen. Tein itselleni pelin kehitysversiosta oman testiversion, jonka avulla tuotin tarvittavan ohjeistuksen kehitystiimille jaettavan manuaalin. Sen perustana oli kirjallisuudesta löytyneitä hyviä käytäntöjä. Näiden lisäksi minun oli lisättävä joitakin ohjelmointiskriptejä toteuttamaan haluttuja toimintoja, kuten esimerkiksi näyttämään dialogitekstejä kehitystyökalussa tai vaihtamaan lokalisoitavia pelielementtejä kielen mukaan.

Käännökset tuli olla erillään ohjelmakoodista, jotta kääntäjät ja muut pelin tekstien kanssa työskentelevät pystyisivät työskentelemään luontevammin tekstin parissa. Tätä varten luotiin valmista pohjaa hyödyntäen kaikki pelin tekstit kattava Google Sheets -tiedosto, jonne kääntäjille olisi helppo pääsy.

Minkälaisia haasteita opinnäytetyön tekemisessä oli? Aluksi erityisen haastavaa ja aikaa vievää oli tutustuminen pelin senhetkisen kehitysversion toimintaan sekä ohjelmakoodiin. Myös sen selvittäminen, kuinka suunniteltu käännösjärjestelmä saataisiin otettua käyttöön, vei aikaa. Kaikki piti opetella erikseen.

Jokaisen Guider Gamesta löytyvän minipelin hallintakoodit olivat hieman erilaisia, ja niihin kaikkiin tutustuminen oli edellytys sille, että tekstit ja käännökset saatiin peliin mukaan ilman komplikaatioita. Aiemmin kaikki tekstit löytyivät vain Unity -pelikehitysalustan sisältä, mutta tekstit eivät olleet kätevästi yhdessä paikassa, joten kaiken käännettävän tekstin pelkkä löytäminen vaati myös paljon aikaa.

Miten juuri Guider Game valikoitui tutkimuskohteeksi? 
Kyselin Turun ammattikorkeakoulun theFirmasta, olisiko heillä meneillään joku projekti, johon voisin tehdä opinnäytetyöni. Sieltä kuulin Guider Game -hankkeesta, joka vaikutti kiinnostavalta. Sitä aiemmin en ollut vielä ehtinyt perehtyä kovin syvällisesti käännöspuoleen ja lokalisointiin. Erityisesti Guider Gamen visuaalinen sarjakuvamainen tyyli teki minuun vaikutuksen. 

Mitä seuraavaksi/nyt?
Olen jo pitkään harkinnut lähteä kehittämään omaa peliprojektia Unity-pelikehitysalustalla. Mikäli vastaan ei tule sopivia työtarjouksia tai potentiaalisia paikkoja, tähän olisi nyt sopiva hetki. Haluaisin toteuttaa koko peliprojektin alusta loppuun, ja samalla tutkailla miltä koko prosessi tuntuu ja kuinka paljon aikaa prosessi vaatii. Näin voisin olla mukana niin pelin suunnittelu-, kehitys- kuin julkaisuvaiheessakin. Joka tapauksessa se olisi portfolioon sopiva lisä. Erityisesti minua kiinnostaa pelien suunnittelupuoli, pelimekaniikan toteutus ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kehitys.  

Guider Game -tiimi kiittää Jarkkoa ansiokkaasta opinnäytetyöstä! Työn tuloksena on syntynyt konkreettinen käännösjärjestelmä Guider Gameen, jota käyttävät tällä hetkellä niin pelin kehittäjät, suunnittelijat kuin kääntäjätkin. 

Jarkon opinnäytetyön voi käydä lukemassa täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/169290