Gamu

Palvelut

Tarveanalyysi

Digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä on tärkeää sovittaa yhteen organisaation toimintatavat, kohderyhmän tarpeet sekä näitä palvelevat toimivat ja kustannustehokkaat sähköiset ratkaisut. Meillä on 20 vuoden kokemus suomalaisen sote-järjestökentän toimintatavoista ja erilaisten kohderyhmien tarpeista sekä vahva halu löytää kulloiseenkin tarpeeseen soveltuva sähköinen ratkaisu 

Tarveanalyysi

Digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä on tärkeää sovittaa yhteen organisaation toimintatavat, kohderyhmän tarpeet sekä näitä palvelevat toimivat ja kustannustehokkaat sähköiset ratkaisut. Meillä on 20 vuoden kokemus suomalaisen sote-järjestökentän toimintatavoista ja erilaisten kohderyhmien tarpeista sekä vahva halu löytää kulloiseenkin tarpeeseen soveltuva sähköinen ratkaisu 

Markkinakartoitus

Digitaalisten palvelujen toimijakenttä on laaja ja se kasvaa koko ajan. Meillä on tieto siitä, millaista osaamista erilaisten digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen edellyttää ja tiedämme, millaisia palveluntuottajia eri tehtäviin kannattaa hankkia. Olemme sitoutumaton toimija ja autamme suunnittelemaan juuri teidän ja kohderyhmänne tarpeisiin parhaiten soveltuvat digitaaliset ratkaisut ja kartoitamme sopivat kumppanit niiden tuottamiseen 

Hankinnat ja kilpailutuksen tuki

Digitaalisten palvelujen kehittämisen ostaminen on iso hankinta. Lähes poikkeuksetta hankinta on niin suuri, että se kannattaa kilpailuttaa hyvin. Meillä on käytössämme juristien laatima, sote-järjestöille kehitetty digitaalisten palvelujen kilpailutusprosessi.

Hankinnat ja kilpailutuksen tuki

Digitaalisten palvelujen kehittämisen ostaminen on iso hankinta. Lähes poikkeuksetta hankinta on niin suuri, että se kannattaa kilpailuttaa hyvin. Meillä on käytössämme juristien laatima, sote-järjestöille kehitetty digitaalisten palvelujen kilpailutusprosessi.

Projektisuunnittelu ja -kumppanuus

Olemme onnistuneesti toteuttaneet järjestöille ja heidän kohderyhmilleen laadittuja sähköisiä ratkaisuja ja applikaatioita. Tiedämme, miten prosessi kuljetetaan hallitusti ja kustannustehokkaasti alun tarvekartoituksesta lähtien aina viimeisteltyyn tuotteeseen, käyttöönottokoulutukseen ja ohjelmiston päivityskäynteisiin asti. Toimimme mielellämme prosessin suunnittelu- ja totutuskumppanina teille – järjestöltä järjestölle hengessä!