PELEJÄ TYÖNHAUSTA

By 12/12/2018Guider Game

Työnhaku ja työllistyminen ovat ensisijaisen tärkeitä maahanmuuttajien Suomeen kotoutumisessa. Tämän takia Guider Gameen haluttiin tehdä pelejä, jotka tukevat maahanmuuttajia suomalaisen työelämän ja työnhaun hahmottamisessa. Syksyn aikana hankkeessa on aloitettu kahta työ-aiheista peliä… tai oikeastaan pelejä on neljä, sillä “työnhakupeli” muodostuikin kolmiosaiseksi minipelien sarjaksi. Työnhakupelin lisäksi työ-aihetta lähestytään yrittäjyyden kautta. Yrittäjyyspelissä tavoitteena on perustaa yritys. Samalla pelaaja oppii yrityksen perustamisen perusperiaatteita.

 

Kolmiosainen työnhakupeli alkaa siitä, kun pelihahmon gambialainen ystävä pyytää apua työnhakuun. Pelin ensimmäisessä osiossa kaverille tehdään ansioluettelo. Pelikenttänä toimii ansioluettelon pohja, johon valitaan sopivimmat teksti- ja kuvavaihtoehdot.

 

 

Kun ansioluettelo on saatu koottua, alkaa työpaikkojen metsästys. Ystävää neuvotaan mm. työpaikkojen etsinnässä ja työhakemuksen kirjoittamisessa. Peli muodostuu dialogista pelihahmon ja tämän kaverin välillä. Dialogin lomassa pelaaja vastailee kaverin esittämiin trivia-kysymyksiin työnhausta. 

Kun työnhaku kotona on läpäisty, siirrytään pelin kolmanteen vaiheeseen. Tässä työnhaku-pelin viimeisessä osiossa seurataan ystävän työhaastattelupäivää aamusta alkaen aina työhaastatteluun saakka. Pelaajan tehtävänä on auttaa ystävää tekemään järkeviä päätöksiä, jotka edistävät hänen mahdollisuuksiaan saada työ haastattelun jälkeen. Peli on mekaniikaltaan tarinallinen, eli peli elää sen mukaan, miten pelaaja ohjaa kaveria läpi työhaastattelupäivän. Onnistuneen ohjauksen tuloksena kaveri saa joko työpaikan tai harjoittelupaikan haluamastaan yrityksestä.

Suomalaisen työnhaun eri vaiheiden lisäksi halusimme esitellä yrityksen perustamisen yhtenä työllistämisen keinona. Suunnittelimme tällä ajatuksella pelin, joka esittelee yrityksen perustamisen vaiheita yleistajuisesti ja reippaasti yksinkertaistaen. Pelissä hahmo juoksee eteenpäin ja keräilee erilaisia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Pelin edetessä pelaaja saa infoa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekemisestä, vakuutuksista sekä erilaisista liiketoimintamalleista.