TAPAKULTTUURISTA YLEISTÄMISEN UHALLA

By 14/02/2019Guider Game

Guider Gamen käyttäjätestauksissa maahanmuuttajanuorilta on kysytty, millaista sisältöä he toivoisivat peliin. Useammassa vastauksessa toivottiin tietoa suomalaisista tavoista ja kulttuurista. Tämän pohjalta suunnittelutiimimme alkoi viime vuonna kehitellä tapakulttuuripeliä, jossa arvuutellaan suomalaisten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa.

Suomalaisista kulttuuripiirteistä, kuten kulttuureista yleensäkin, on mahdotonta puhua yleistämättä. Tapakulttuurista kerrottaessa vaarana on suomalaisen kulttuurin esittäminen yksipuolisesti ja stereotypioita vahvistaen. Guider Gamen sisältöjen suunnittelun perimmäisenä lähtökohtana on käyttäjäryhmän tarpeet ja toiveet, ja tästä syystä lähdimme haasteista huolimatta suunnittelemaan peliä. Tapakulttuuripelin kehittämisen perusteena oli, että yleistysten kautta maahanmuuttajille voidaan kertoa kulttuurisista käytänteistä, joiden tiedostaminen voi auttaa heidän Suomeen kotoutumistaan.

Halusimme tuoda esiin suomalaisen kulttuurin erityislaatuisuutta niin hyvässä kuin pahassa. Toisaalta halusimme kertoa suomalaisten usein melko pidättyväisestä kommunikaatiotyylistä, ja toisaalta taas tavoitteenamme oli esitellä suomalaisen yhteiskunnan positiivisia puolia, kuten tasa-arvoa. Tilanteet on pyritty esittämään humoristisesti, jotta stereotypioita ei otettaisi liian vakavasti ja jotta niille voisi nauraa. Toivomme, että pelin kautta esimerkiksi maahanmuuttajien opettajat voisivat herätellä keskustelua kulttuurieroista ja myös hälventää ennakkoluuloja ja vähentää väärinymmärryksiä.

Käyttäjätestauksissa on ihmetelty suomalaisten ujoutta. Joskus on jopa epäilty, että naapuri on vihainen, koska tämä ei tervehdi. Pelin kautta maahanmuuttajille pyritään kertomaan muun muassa siitä, kuinka monet suomalaiset eivät ole tottuneet small-talkiin ja saattavat vältellä tervehtimistä siinä pelossa, että joutuvat juttelemaan niitä näitä puolituntemattoman kanssa. Naapuri siis tuskin on vihainen, hänellä ei vain ole tapana tervehtiä ihmisiä rappukäytävässä.

Tapakulttuuripeli on saanut inspiraation Finnish Nightmares -sarjakuvista, joissa suomalainen Matti joutuu erilaisiin sosiaalisesti haastaviin tilanteisiin. Kuten sarjakuvan, myös pelin keinoin on mahdollista kertoa suomalaisesta kulttuurista pilke silmäkulmassa. Sisällön suunnittelussa erityisenä haasteena on ollut väärien vastausten keksiminen. Monet aluksi täysin vääriltä vaihtoehdoilta vaikuttaneet vastaukset ovat alkaneet tarkemman pohdinnan jälkeen kuulostaa sellaisislta, että ne saattaisivatkin päteä monen suomalaisen käytökseen.

Tapakulttuuripelin toimivuus pääsee todelliseen syyniin ensi kuussa, kun sitä testataan arabiankielisellä kohderyhmällä. Lue arabiankielisistä testauksista seuraavasta blogikirjoituksestamme!