Gamu

Gamu Ry - Digitaalisten siltojen rakentaja

Gamu on pieni ja notkea asiantuntijajärjestö, jonka tehtävä on tukea järjestökenttää niiden etsiessä toimintaansa uusia, entistäkin parempia menetelmiä.

Osaamisemme ytimessä ovat erilaiset digitaalisaatioon liittyvät muutostarpeet, joihin liittyy aina moninaisia haasteita ja epävarmuustekijöitä. Otamme mieluusti vastuullemme koko projektin onnistumisen aina tarvekartoituksesta käyttökoulutukseen saakka. Ja kaiken siltä väliltä.

Niukat resurssit on saatava riittämään ja avun tarvitsijoille suunnitellut työkalut saatava onnistumaan heti ensimmäisellä kerralla. Vahvuutemme on järjestöjen toiminnan syvällinen tuntemus, jolla varmistamme, että digitalisaatiosta hyötyy ennen kaikkea järjestön asiakas.

Gamu Ry - Digitaalisten siltojen rakentaja

Gamu on pieni ja notkea asiantuntijajärjestö, jonka tehtävä on tukea järjestökenttää niiden etsiessä toimintaansa uusia, entistäkin parempia menetelmiä.

Osaamisemme ytimessä ovat erilaiset digitaalisaatioon liittyvät muutostarpeet, joihin liittyy aina moninaisia haasteita ja epävarmuustekijöitä. Otamme mieluusti vastuullemme koko projektin onnistumisen aina tarvekartoituksesta käyttökoulutukseen saakka. Ja kaiken siltä väliltä.

Niukat resurssit on saatava riittämään ja avun tarvitsijoille suunnitellut työkalut saatava onnistumaan heti ensimmäisellä kerralla. Vahvuutemme on järjestöjen toiminnan syvällinen tuntemus, jolla varmistamme, että digitalisaatiosta hyötyy ennen kaikkea järjestön asiakas.

Järjestöt ja digitaalisuus

Digitalisaatio on täällä – ja se koskee myös järjestökenttää. Digitalisaatio ei ole yksittäinen asia tai kapeasti nähtävä ilmiö. Kyse on meitä ihmisiä – ja laajasti meidän koko yhteiskuntaamme – koskevasta muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Monet arkiset asiamme ovat jo muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana: maksaminen, kuluttaminen, omistaminen, liikkuminen, viihde – jopa oleminen ja läsnäolo ovat muuttuneet.

Digitalisaatio on yhteiskunnallinen murros, joka on monella tapaa niin merkittävä, että järjestöjen on tavalla tai toisella mukauduttava siihen. Tavat olla ja toimia, olla läsnä ja vuorovaikutuksessa sekä osallistua, on mietittävä uudelleen.

Gamu ry perustettiin vuonna 2016 tukemaan sote-järjestöjen sopeutumista tulevaisuuden muuttuviin toimintaympäristöihin ja uudistuviin työ- ja toimintamalleihin. Tuemme järjestölähtöisten palvelujen, toimintojen ja toimintatapojen digitalisaatiota. Gamu ry on järjestöjen kehittämiskumppani – järjestöltä järjestölle -periaatteella.

Järjestöt ja digitaalisuus

Digitalisaatio on täällä – ja se koskee myös järjestökenttää. Digitalisaatio ei ole yksittäinen asia tai kapeasti nähtävä ilmiö. Kyse on meitä ihmisiä – ja laajasti meidän koko yhteiskuntaamme – koskevasta muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Monet arkiset asiamme ovat jo muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana: maksaminen, kuluttaminen, omistaminen, liikkuminen, viihde – jopa oleminen ja läsnäolo ovat muuttuneet.

Digitalisaatio on yhteiskunnallinen murros, joka on monella tapaa niin merkittävä, että järjestöjen on tavalla tai toisella mukauduttava siihen. Tavat olla ja toimia, olla läsnä ja vuorovaikutuksessa sekä osallistua, on mietittävä uudelleen.

Gamu ry perustettiin vuonna 2016 tukemaan sote-järjestöjen sopeutumista tulevaisuuden muuttuviin toimintaympäristöihin ja uudistuviin työ- ja toimintamalleihin. Tuemme järjestölähtöisten palvelujen, toimintojen ja toimintatapojen digitalisaatiota. Gamu ry on järjestöjen kehittämiskumppani – järjestöltä järjestölle -periaatteella.

Palvelumme

Projektimme

Guider Game

Guider Game -hankkeessamme kehitettiin mobiilipeli maahanmuuttajanuorille. Pelaamalla saa hauskalla tavalla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, asumisesta, työnhausta ja terveydestä. Peli lähtee liikkeelle ensimmäisestä omasta asunnosta Suomessa ja etenee kohti monimutkaisempia haasteita, kuten työpaikan hakemista ja raha-asioiden hoitoa.

Guider Game

Guider Game -hankkeessamme kehitettiin mobiilipeli maahanmuuttajanuorille. Pelaamalla saa hauskalla tavalla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, asumisesta, työnhausta ja terveydestä. Peli lähtee liikkeelle ensimmäisestä omasta asunnosta Suomessa ja etenee kohti monimutkaisempia haasteita, kuten työpaikan hakemista ja raha-asioiden hoitoa.

Digihelppari

Digihelppari on erityisesti puhelimessa käytettäväksi kehitetty mobiilisovellus, joka on tarkoitettu neuropsykiatrisia häiriöitä omaaville henkilöille, erityisesti nuorille. Arjen hallintaa tukevan sovelluksen keskiössä on älykäs kalenteri, joka muistuttaa tapaamisista, tehtävistä ja suunnitelmista ja sen lisäksi seuraa niiden toteutumista, tsemppaa ja motivoi mukavalla tavalla käyttäjäänsä. Kalenteriin voi laittaa myös muistutuksia itselle tärkeistä asioista, kuten rauhoittumisesta, omasta ajasta tai lääkkeiden otosta.

Digihelppari

Digihelppari on erityisesti puhelimessa käytettäväksi kehitetty mobiilisovellus, joka on tarkoitettu neuropsykiatrisia häiriöitä omaaville henkilöille, erityisesti nuorille. Arjen hallintaa tukevan sovelluksen keskiössä on älykäs kalenteri, joka muistuttaa tapaamisista, tehtävistä ja suunnitelmista ja sen lisäksi seuraa niiden toteutumista, tsemppaa ja motivoi mukavalla tavalla käyttäjäänsä. Kalenteriin voi laittaa myös muistutuksia itselle tärkeistä asioista, kuten rauhoittumisesta, omasta ajasta tai lääkkeiden otosta.

Jopijelppari

Jopijelppari on kokonaan uudenlainen mobiili sovellus, jonka tarkoituksena on tukea erityistä tukea vaativan ryhmän itsenäisyyttä arjessa sekä edistää heidän osallisuuttaan työelämässä. Sovellusta kehitetään yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön asiakkaiden sekä Paikka-auki-ohjelman puitteissa siellä työskentelevien henkilöiden kanssa.

Sovellus sisältää kolme elementtiä, joista ensimmäisessä käyttäjä rakentaa itseään kuvaavan profiilin, toinen sisältää älykkään kalenterin ja kolmas on kehitetty tukemaan työelämää niin työnhaussa kuin työpaikallakin.

Jopijelppari

Jopijelppari on kokonaan uudenlainen mobiili sovellus, jonka tarkoituksena on tukea erityistä tukea vaativan ryhmän itsenäisyyttä arjessa sekä edistää heidän osallisuuttaan työelämässä. Sovellusta kehitetään yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön asiakkaiden sekä Paikka-auki-ohjelman puitteissa siellä työskentelevien henkilöiden kanssa.

Sovellus sisältää kolme elementtiä, joista ensimmäisessä käyttäjä rakentaa itseään kuvaavan profiilin, toinen sisältää älykkään kalenterin ja kolmas on kehitetty tukemaan työelämää niin työnhaussa kuin työpaikallakin.